نفیسه روشن در اردوگاه سگ های ولگرد

نفیسه روشن در اردوگاه سگ های ولگرد

نفیسه روشن بازیگر مشهور کشورمان در اردوگاه سگ های ولگرد خضور یافت . عکس زیر از حضور این بازیگر در بین سگ های ولگرد می باشد...

ادامه مطلب ...