دومین مادر پیر جهان در ۶۴ سالگی دو قلو زایید

دومین مادر پیر جهان در ۶۴ سالگی دو قلو زایید

یک زن از ناحیه بورگس اسپانیا با به دنیا آوردن دو نوزاد دو قلو نام خود را به عنوان دومین مادر پیر در جهان بعد از یک زن هندی ثبت کرد. این دو نوزاد که یکی پسر و دیگری دختر هستند در سلامتی کامل بسر می برند. وی که قبل از این در سال...

ادامه مطلب ...