ارتباط کیفیت قاعدگی زنان و سلامتی آنها

ارتباط کیفیت قاعدگی زنان و سلامتی آنها

هر دختر و زنی بعد از رسیدن به دوره بلوغ قاعدگی را تجربه می کند . برخی در دوران قاعدگی دد را تجربه می کنند و برخی خونریزی شدید یا دیگر علائمی که در هر زنی با زن دیگر متفاوت است . چیزی که مهم است  میزان اطلاعات زنان به خصوص...

ادامه مطلب ...