داستان مرضیه که از همسرش جدا شد تا با دوستش ازدواج کند

داستان مرضیه که از همسرش جدا شد تا با دوستش ازدواج کند

مرضیه می گوید شوهرش به دوستش اعتماد زیادی داشت غافل از اینکه با ورود او به خانه مان من هر روز از شوهرم دور شده و با دوستش رابطه برقرار می کنم. این زن جوان می گوید شوهرش به دوستش اعتماد زیادی داشت غافل از اینکه با...

ادامه مطلب ...