حفاری غیرمجاز در زیرزمین خانه مادری پروین اعتصامی

حفاری غیرمجاز در زیرزمین خانه مادری پروین اعتصامی

ماجرا از تماسِ بانویی که خود را یکی از وارثان خانه‌ مادری پروین اعتصامی معرفی می‌کند، آغاز شد؛ خبر می‌دهد چند نفر داخل یکی از خانه‌های منتصب به مادر پروین اعتصامی در حال حفاری هستند و نیروی انتظامی منطقه نیز صورت‌جلسه...

ادامه مطلب ...