عبود زن مسلمان محجبه نامزد مجلس سنا در آمریکا می شود

عبود زن مسلمان محجبه نامزد مجلس سنا در آمریکا می شود

 یک زن مسلمان محجبه در آمریکا قصد دارد نامزد انتخابات مجلس سنا در آمریکا شود. ددرا عبود وکیل و فعال اجتماعی اهل فینیکس در ایالت آریزونای آمریکا اعلام کرده که قصد دارد از جانب حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا...

ادامه مطلب ...