طرح حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران به قلم حسن روحانی

طرح حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران به قلم حسن روحانی

 دکتر حسن روحانی، در کتاب خود به بخشی از مجادلات برای عملی شدن حجاب اجباری اشاره کرده است. او که مسئول اجرای طرح اجباری کردن حجاب در ادارت مربوط به ارتش پس از انقلاب بوده است، افزون بر اینکه نظر و اقدامات خود در این باره را...

ادامه مطلب ...