چند نکته بهداشتی برای دختران و زنان

چند نکته بهداشتی برای دختران و زنان

چند نکته بهداشتی برای دختران و زنان : 1) پس از ادرار کردن و اجابت مزاج همیشه از سمت جلو بطرف عقب خود را بشویید. این کار از رانده شدن باکتریهای نواحی مقعد به مهبل جلوگیری میکند. ۲) در طی روز لباسهای زیر با جنس الیاف نخی بتن...

ادامه مطلب ...