مهمترین اقدامات جامعه زنان نواندیش

مهمترین اقدامات جامعه زنان نواندیش

مدیرعامل موسسه جامعه زنان نواندیش ضمن تشریح اقدامات این سازمان مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده گفت: پنج هزار زن در این سمن فعالیت می کنند. فاطمه قنبری با بیان اینکه «جامعه زنان نواندیش» با هدف ارتقای توانمندی...

ادامه مطلب ...