گفتگو با قربانیان اسید پاشی پارک فدائیان اسلام

گفتگو با قربانیان اسید پاشی پارک فدائیان اسلام

چهار شب قبل در پارک فدائیان اسلام در جنوب تهران عده ای زن و کودک دچار حمله اسید پاشی شدند . ثنا 4 ساله میگوید «رویم آب جوش ریختن... یه موتوری اومد آب جوش ریخت... ما سوختیم...». «ثنا» دختری ریزاندام است؛ حتی کوچک‌تر از چهار...

ادامه مطلب ...