نفیسه روشن در اردوگاه سگ های ولگرد

نفیسه روشن در اردوگاه سگ های ولگرد

نفیسه روشن بازیگر مشهور کشورمان در اردوگاه سگ های ولگرد خضور یافت .عکس زیر از حضور این بازیگر در بین سگ های ولگرد می باشد...

ادامه مطلب ...