آرشیو "سرگرمی"

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه هجدهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه هجدهم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه هفدهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه هفدهم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه شانزدهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه شانزدهم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
فال دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

فال دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

فال امروز دوشنبه ۸ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:اگر شما کسی یا چیزی را می‌خواسته‌اید، امروز شور و هیجان شما انقدر شدید می‌شود که این علاقه خود را با رفتاری احمقانه ابراز می‌کنید!!...

ادامه مطلب ...
فال یکشنبه ۷ شهریور ۹۵

فال یکشنبه ۷ شهریور ۹۵

فال امروز یکشنبه ۷ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولیدنی فروردین:اگر امروز دوستان تان برای گرفتن تصمیم درست به اندازه ی کافی عجله نکنند اعصاب تان خراب می شود. شما اکنون به دنبال جواب هستید و اگر کاسه ی...

ادامه مطلب ...
فال شنبه ۶ شهریور ۹۵

فال شنبه ۶ شهریور ۹۵

فال امروز شنبه ۶ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولیدنی فروردین:مشغله فكری امروز به شما اجازه نمی‌دهد كه بیشتر استراحت كنید. درحقیقت، این مشغله فكری نمی‌گذارد كه حتی به راههای ساده‌تر كردن زندگی‌تان...

ادامه مطلب ...
فال جمعه ۵ شهریور ۹۵

فال جمعه ۵ شهریور ۹۵

فال امروز جمعه ۵ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین ماه میل شدیدی دارید که رابطه ی جدیدی را شروع کنید و اگر در حال حاضر در یک رابطه هستید می خواهید که هر چه زودتر با طرف مقابل تان دوباره ارتباط...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه پانزدهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه پانزدهم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه چهاردهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه چهاردهم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سیزدهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سیزدهم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری کی باشد . چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه دوازدهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه دوازدهم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه یازدهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه یازدهم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
فال پنجشنبه ۴ شهریور ۹۵

فال پنجشنبه ۴ شهریور ۹۵

فال امروز پنجشنبه ۴ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین ماه شما به اشتباه فکر می‌کنید که می‌توانید تمام روز را با تفریح کردن بگذرانید و برای انجام دادن کارهایتان وقت کافی دارید، اما در حقیقت شما...

ادامه مطلب ...