آرشیو "شعر"

گاهی خسته می شوم از زن بودن …

گاهی خسته می شوم از زن بودن …

گاهی خسته می شوم؛ از زن بودنم کمی آزادی می خواهم... نه اینکه بخواهم گره روسری ام را شل کنم، نه روحم اسیر شده، در باورهای پوچ مرد ایرانی!از اینهمه مراقبت از خودم خسته ام کمی مواظبم باش برادرانهدلم میخواهد از خیابان...

ادامه مطلب ...
شعر زن از دکتر علی شریعتی

شعر زن از دکتر علی شریعتی

شعر زیبا و قابل تامل برای زن از دکتر علی شریعتی تقدیم به شما بانوان ایرانی : زن عشق می كارد و كینه درو می كند ...دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر.می تواند تنها یك همسر داشته باشدو تو مختار به داشتن چهار...

ادامه مطلب ...
شعر نمیزارم که برگردی!

شعر نمیزارم که برگردی!

سراپا نفرت و دردی       نگاه کردی به خود، در آینه قدی؟چرا مغزم شده پنچر     نفهمیدم که نامردیهمه ادیان را گشتم        خیانت را به هر دینیحسابگر شدم،دیدم      ندارد راه توجیهیخیال کردم تو همدردی  ولی افسوس،...

ادامه مطلب ...