قرعه کشی سوپر لیگ کاراته بانوان برگزار شد که درفصل جدید ۱۲ تیم حضور دارند که در ۲ گروه شش تیمی با هم مبارزه خواهند کرد.

هفته اول از دور رفت سوپر لیگ کاراته بانوان از امروز جمعه سوم دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می‌شود.

بر اساس قرعه، در گروه یک تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه نصیری، ستارگان کردستان، پیام نور فارس، سرای تجریش، به آرات کرمان و بنیامین تهران حضور دارند.

در گروه دوم هم تیم های مقاومت بسیج، هیات کاراته سمنان، هیات کاراته کردستان، هیات کاراته خراسان رضوی،هیات کاراته زنجان، دانشگاه پیام نور مرکزی و جوانه صفادشت حاضر هستند.

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86

طبق برنامه در هفته اول دیدارهای ذیل انجام خواهد شد:
گروه یک
مرحله اول: دانشگاه آزاد اسلامی- استراحت
بنیامین تهران- باشگاه نصیری
به آرات کرمان- ستارگان کردستان
سرای تجریش- پیام نور فارس

مرحله دوم: بنیامین تهران- استراحت
به آرات کرمان- دانشگاه آزاد اسلامی
سرای تجریش –باشگاه نصیری
پیام نور فارس- ستارگان کردستان

گروه ۲
مرحله اول:
مقاومت بسیج- استراحت
جوانه صفادشت- هیات کاراته سمنان
دانشگاه پیام نور مرکزی- هیات کاراته کردستان
هیات کاراته زنجان- هیات کاراته خراسان رضوی

مرحله دوم: جوانه صفادشت- استراحت
پیام نور مرکزی- مقاومت بسیج
هیات کاراته زنجان- هیات کاراته سمنان
هیات کاراته خراسان رضوی- هیات کاراته کردستان