فاطمه حمامى دختر معلولی است که چندی پیش تصویر دایی را به زیبایی نقاشی کرده بود و توجه خیلی ها را به خود جلب کرد.

فاطمه روز گذشته در تمرین نفت تهران حضور یافت و با استقبال گرم علی دایی روبرو شد.
علی دایی پس از این دیدار در پست اینستاگرام خود نوشت:” فرصتى شد تا امروز با دختر مهربون سرکار خانم فاطمه حمامى دیدارى داشته باشم.
دخترى که با ٨۵٪‏ معلولیت نقاشى من را به زیبایى به تصویر کشید،یادمان باشد معلولیت محدودیت نیست. یک دنیا تشکر دختر عزیز و مهربانم”

%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c