شیوا خنیاگر بازیگر زن کشورمان سفری به استانبول داشته . در این روزهایی که استانبول ترکیه آرامشندارد و عملیات تروریستی در آن رخ می دهد رفتن به استانبول دل و جرات زیادی میخواهد .

عکس شیوا خنیاگر را در استانبول در زیر میبینید :