زنان شایسته بسیاری در اسلام در عصرهای مختلف زندگی میکردند که قصد داریم در مطالبی جداگانه به معرفی آنها بپردازیم . در این مطلب به معرفی خوله میپردازیم , همسر حمزه .

شیخ طوسی و ابن عبدالبر و ابن اثیر که از علمای بزرگ شیعه و اهل تسنن می‌باشند، خوله را که دختر ثامر انصاری همسر حمزه است از زنان صحابی رسول خدا و راوی حدیث از آن حضرت ذکر کرده‌اند.

کنیه او ابومحمد است که روایات نسبتاً زیادی از رسول خدا نقل کرده است:

خوله می‌گوید: رسول خدا با حمزه دربارهٔ مال دنیا گفتگو می‌کردند، که پیامبر فرمود:

«ان الدنیا خضره حلوه فمن اخذها بحقها بورک له فی‌ها و ربّ متخوض فی مال الله له النار یوم القیامه:» «۱۰»

دارائی و ثروت دنیا چون سبزه شیرینی است که هر کس آن را از طریق حق و راه مشروع تحصیل کند آن دارائی به سود او مایه خیر و برکت است، ولی چه بسیار مردمی هستند که در ثروت خدا غرق می‌شوند ولی به خاطر کسب آن از راه غیر مشروع، یا بخاطر نپرداختن حقوق واجب آن، شایستهٔ آتش دوزخ در قیامت‌اند.

و نیز این زن بزرگوار از پیامبر روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: آیا می‌خواهید راه پاک نمودن گناهان را از دامن خود برای شما بگویم، حاضران جواب مثبت دادند.

حضرت فرمود: در همه حال با وضو باشید، به مساجد زیاد رفت و آمد کنید، و هر نمازی را که خواندید عشق و انتظار انجام دادن نماز بعدی را در قلب بپرورانید.

و هم چنان خوله نقل می‌کند که رسول خدا فرمود:

«ما یقدس الله امه لا یأخذ ضعیف‌ها من قویها حقه غیر متعتع:» «۱۱»

خداوند امتی را مورد ستایش قرار نمی‌دهد و به خوشبختی نمی‌رساند که در میان آنان شخص ضعیف نتواند حق خود را از افراد قدرتمند بدون دلهره و اضطراب پس بگیرد.