درسا درخشانی ، شطرنج باز ایران  که به دلیل عدم رعایت حجاب و پوشش سر در مسابقات بین المللی از تیم ایران اخراج شد،
او از این پس در تیم ملی آمریکا در مسابقات شرکت می‌کند و تابعیت آمریکا را پذیرفت .
درخشانی در دو سال اخیر در چند رقابت بین‌المللی بدون حجاب شرکت کرده بود که در نهایت حضور بدون حجاب او در اوایل سال  ۲۰۱۷ و در مسابقات شطرنج جبل‌الطارق سبب اخراج او از تیم ملی ایران شد.
درسا درخشانی حدود سال ۹۴ با یک پیشنهاد از باشگاه بارسلونای اسپانیا برای ادامه تحصیلات دانشگاهی و شطرنج به آن کشور رفت و برای آن تیم بازی کرد.
این شطرنج باز از این پس به عنوان عضو تیم ملی آمریکا در مسابقات شرکت خواهد کرد .