بوی یخچال و از بین بردن آن دغدغه بسیاری از بانوان است . در وهله اول باید خوراکی هایی که باعث بو گرفتن یخچال می شوند در داخل یخچال قرار ندهیم ( در اینجا مواردی ذکر شده بود ) و در واقع جلوگیری از بو گرفتن یخچال داشته باشیم.

به آسانى و به روش های طبیعى می توان بوی بد یخچال را برطرف کرد و یخچال را خوشبو کرد . ولى قبل از انجام هر روش، باید هر خوراکى بد بو و یا فاسد شده را از یخچال خارج کنید. این دو روش ، مناسب براى افرادى میباشد که علاقه به استفاده از مواد شیمیایى براى بو زدایى و تمیز کردن وسایل خود ندارند . در زیر دو روش را بیان میکنیم برای از بین بردن بوی یخچال  :

قرار دادن یک کاسه کوچک حاوى جوش شیرین میتواند کمک زیادى به از بین بردن بوى بد یخچال کند.

روش دیگر خیس کردن پنبه توپى یا اسفنج با آبلیمو و قرار دادن در یخچال براى چندین ساعت میباشد.

یخچال