بانوان‌ایرانی: در این مطلب آموزش دوخت جاسوزنی نمدی را برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم. می توانید با توجه به شکل به راحتی یک جا سوزنی زیبا و شیک درست کنید.توجه داشته باشید که ست کردن رنگ ها می تواند زیبایی خاصی به طرح شما بدهد.

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

درست کردن جاسوزنی با نمد

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

درست کردن جاسوزنی با نمد

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

درست کردن جاسوزنی با نمد

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

درست کردن جاسوزنی با نمد

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

درست کردن جاسوزنی با نمد

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

درست کردن جاسوزنی با نمد

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

درست کردن جاسوزنی با نمد

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

درست کردن جاسوزنی با نمد

آموزش تصویری درست کردن جاسوزنی با نمد

گردآوری: بخش خانه و خانه داری بانوان ایرانی